Vilkår for brug

Topvpn.dk giver brugerne oplysninger og værktøjer til bedre at forstå forskellige softwareprodukter. Topvpn.dk websted (samlet "webstedet") er ophavsretligt beskyttet som et værk tilhørende Topvpn.dk. Vi tilbyder brugere adgang til dette websted på betingelse af, at de accepterer alle betingelser og vilkår (samlet, "Vilkårene") uden ændringer.

Accept af Vilkårene

Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af Vilkårene og alle gældende love og være ansvarlig for overholdelse af gældende lokal lovgivning. Hvis du ikke er enig i Vilkårene, skal du ikke bruge webstedet. Materialet på dette websted er beskyttet af gældende ophavsrets- og varemærkelovgivning.

Brugerlicens

Indholdet på Topvpn.dk-webstedet er kun til personlig, individuel brug og ikke til kommercielle eller eksterne formål. I henhold denne licens til begrænset brug må brugerne ikke ændre eller kopiere materialet, bruge det til kommercielle formål eller til offentlig visning (kommercielt eller ikke-kommercielt), forsøge at dekompilere eller reverse engineering af softwaren eller tjenesterne på Topvpn.dk-siden, kopiere ophavsretligt beskyttet indhold eller andet indhold, overføre indhold til en anden person eller til en anden server. Denne brugerlicens ophører automatisk, hvis brugerne overtræder nogen af disse begrænsninger og kan til enhver tid tilbagekaldes af Topvpn.dk og annulleres. Efter afslutningen af brugernes visning af dette materiale eller ved ophør af denne licens skal brugerne ødelægge det downloadede indhold, som de har i deres besiddelse, enten i elektronisk eller trykt form.

Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på Topvpn.dk-webstedet leveres som vist. Vi giver ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, og fraskriver os herved enhver garanti, herunder uden begrænsning, eventuelle underforståede garantier eller vilkår for salgbarhed, ikke-krænkelse, intellektuelle ejendomsrettigheder eller andet. Derudover giver Topvpn.dk ingen garantier med hensyn til nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af indholdet på eller relateret til webstedet eller til sider, der er linket til dette websted.

Indholdet på webstedet, såsom tekster, grafik, billeder, oplysninger leveret af Topvpn.dk licensgivere og andet indhold, der er tilgængeligt på Topvpn.dk-webstedet, inklusive enhver tjeneste ("Indhold"), er kun til oplysningsformål. Brugere bør omhyggeligt læse alle oplysninger fra producenterne af produkterne, enten online eller på faktiske produktetiketter eller emballage. Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på webstedet, giver vi ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet på webstedet er nøjagtigt, komplet eller aktuelt. Topvpn.dk er et reklamebaseret sammenlignings- og anmeldelseswebsted. For at kunne tilbyde dette websted til alle og uden beregning bruger vi links, der giver os mulighed for at opkræve et henvisningsgebyr fra vores VPN-partnersider. Rækkefølgen og placeringen af VPN-partnere i vores sammenligningstabel kan påvirkes af kommercielle faktorer såvel som generelle data om popularitet, konvertering og ydeevne. Vores vurderinger, rækkefølge og rangordning kan ændre sig fra tid til anden.

Vores ansvar for tab eller skade

Brug af dette websted og tjenester sker på brugerens eget ansvar. Topvpn.dk eller dennes leverandører kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for skader (inklusive tab eller tab af data eller forretningsforstyrrelse). Vi er ikke på nogen måde ansvarlige for det indhold, der er resultatet af brugen af vores websteder, selvom Topvpn.dk eller en af vores autoriserede repræsentanter er blevet informeret mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådan skade.

Kompensation

Brugere accepterer at skadesløsholde, forsvare og ekskludere os fra ethvert tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af brugerens overtrædelse af disse brugsvilkår og / eller brugerens brug af webstedet og at skadesløse os for alle skader.

Revisioner / fejl

Indholdet på Topvpn.dk-webstedet kan have tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Topvpn.dk påtager sig intet ansvar for webstedsmaterialets nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet. Topvpn.dk kan foretage ændringer af indholdet på webstedet når som helst uden forudgående varsel. Topvpn.dk garanterer dog ikke at opdatere indholdet regelmæssigt.

Links til tredjepartsudbydere

Topvpn.dk har ikke testet alle websteder, der er linket til på dette websted, og påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne linkede til websteder. Inkluderingen af et link betyder ikke, at Topvpn.dk godkender webstedet. Brugen af et sådant link til et websted sker på brugerens eget ansvar.

Ændringer af disse vilkår

Topvpn.dk kan revidere disse brugsvilkår når som helst uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer brugerne at være bundet af den nyeste version af disse brugsvilkår.

Lovvalg og værneting

Ethvert krav vedrørende Topvpn.dk-webstedet er underlagt lovgivningen i Det Forenede Kongerige uanset regler om lovvalg og værneting i brugerens hjemland. Medmindre andet er angivet heri, skal alle tvister, der opstår direkte eller indirekte på baggrund af eller relateret til brugsvilkårene eller webstedet, indbringes for en domstol i Det Forenede Kongerige. Brugere giver hermed uigenkaldeligt samtykke til dette værneting og eksklusive værmneting for en sådan domstol i en sådan tvist.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om disse brugsvilkår, bedes du e-maile hello (a) Topvpn.dk